"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Południe" we Wrocławiu
50-040 Wrocław , ul. Podwale 37/38
NIP 896-000-31-54
REGON; 000987673
KRS: 0000111216
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
INFORMACJA
Od 25 maja 2018r obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ,zwane RODO. W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby; lub pod adresem mailowym sekretariat@spolem-poludnie.pl
-
Dla pracownika: Pobierz
Dla kontrahenta: Pobierz
Dla klienta: Pobierz
Dla członków Spółdzielni /nie pracowników/: Pobierz
Centrala
Telefon : 71-371-82-(61 do 69)
Sekretariat
Telefon : 71-371-82-50
e-mail : sekretariat@spolem-poludnie.pl
Dział handlowy i marketing
tel. : 71-371-82-44
e-mail : handel@spolem-poludnie.pl
Dział księgowości
tel : 71-371-82-43
e-mail : edk@spolem-poludnie.pl

Dział konfrontacji
tel.: 71-346-87-91

Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 71-371-82-51

Sekcja Samorządowa
tel.: 71-371-82-61 (wew. 439)

Sekcja Finansowa
tel.: 71-371-82-61(wew. 482)

Dział Administracji i Remontów
tel.: 71-371-82-57
e-mail: adm@spolem-poludnie.pl

Dział Kontroli i Inwentaryzacji
tel.: 71-371-82-45

Sekcja Organizacji i Spraw Socjalnych BHP, PPOŻ
tel.: 71-341-87-28
Click for new image
Formularz kontaktowy